ukázka

V životě mám dvě dlouhodobé vášně. Hodně ráda čtu a hodně ráda jím. Četba knížky, kterou držíte v ruce, mne utvrdila v tom, že umím číst. K mému překvapení mi ale ukázala, že neumím jíst. Konzumace jídla je zdánlivě jednoduchá a samozřejmá věc. Většinou jí  nevěnujeme mnoho pozornosti a máme dojem, že na ní není co zkazit. Ve skutečnosti je to ale proces velmi důležitý a stojí za to se mu opravdu věnovat. V Nedietě nejde zdaleka jen o zdraví a rozměry našeho drahého těla. Bystrý čtenář brzy dojde k dalším souvislostem a čtenář praktikující doporučení Nediety s uspokojením pocítí řadu zlepšení na vlastní kůži. Líbí se mi, s jakou lehkostí nás autor provádí jednoduchými principy, které mají hodně dalších uplatnění. Mám ráda tyto typy knih, které jsou srozumitelné, v praxi použitelné a dovedou nás k jednoduchým a přitom velmi efektivním životním změnám. 

Přeji vám pěkné počtení a dobrou chuť!   

MDDr. Iva Dvořáková

Odborná konzultantka pro Green Ways International